Sv Oostendam

“HISTORIE”…….. van speeltuinvereniging OOSTENDAM. 

* Oprichtingsvergadering is gehouden op maandag 13 augustus 1951 ten huize van fam. I.J.  Oostdijck. 
* De eerste voorzitter was dhr. J.P. de Vormer, de eerste secretaris dhr. I.J.Oostdijck, de eerste penningmeester, dhr.A .Stam. 
* De contributie werd vastgesteld op 10 cent per week en wekelijks opgehaald. 
* De vereniging is met 126 leden(gezinnen) begonnen, allemaal oostendammers. 
* Op 1 november 1951 is een stuk grond toegewezen door gemeente Ridderkerk en van huurder boer van de Hoek. 
* Subsidie van gemeente Ridderkerk was 275 gulden om zelf het terrein in orde te maken om er een speeltuin van te maken. 
* Dit terrein was gelegen waar nu de boekweitstraat is na inrichting geopend op 24 mei 1952 door de  toenmalige burgemeester dhr Nieuwenhuizen, en mej. Adrie van Beek. 
* Op de speeltuin is er een clubgebouw gebouwd( allemaal van sloopmaterialen en de vloer van betontegels 30x30) deze werd op 20 juni 1953 geopend door loco burgemeester dhr van Splunder en Nelly van ‘t Hof,die een versierde sleutel overhandigde. 
* Ter gelegenheid van deze opening heeft Piet van ‘t Hof een gedicht voorgelezen namens de jongensgroep en Annie van Loon maakte haar debuut met een optreden met haar accordeon. 
* Op 2 november is er een wandelclub opgericht onder de naam W.S.V. Oostendam, die tal van prijzen hebben gewonnen en behoorde in de top van wandelverenigingen. Voor de jeugd was er ook wandelclub maar deze onder de vlag van s.v.Oostendam en ook met veel succes.  
* In 1955 is er een jongensclub opgericht van uit de zandbak, de naam werd; j.c.W.H.V ( wij houden vol) waarvan nu nog diverse personen in de vereniging nog een belangrijke rol spelen o.a. de huidige voorzitter. 
* Deze club had zelfs een eigen clubblad “The Rising Hope” en richten zelfs nog een eigen lees bibliotheek op van +/- 500 boeken. 
* Deze club is een belangrijke schakel van de vereniging geworden. 
* In 1958 werd er een T.V. toestel gekocht( op de reutel) en inwoners van oostendam konden T.V komen kijken in het clubgebouw voor een enkele cent entree. Het topprogramma was toen”Dorus” en op deze avonden altijd volledig uitverkocht.
* In verband met nieuwbouw in Oostendam, werd het speeltuinterrein verplaatst naar de huidige plaats, dit geschiede in 1962. 
* Tijdens deze verhuizing was er geen clubgebouw, de eerste tijd is er gebruik gemaakt van een lege woning aan de Pruimendijk en later is er voor nood een bouwkeet neergezet . Ook hier de T.V. dus kijk plezier met de inkomsten werd niet vergeten. 
* In een paar jaar tijd is er een nieuw clubgebouw geplaatst. Een oude prefab betonnen kleuterschool uit Bolnes, zelf gedemonteerd en opgebouwd.de aankoop kosten was 1 gulden.
* De opening op zaterdag 3 juli 1965 door de toenmalige burgemeester dhr Verhoeven.Een enkel jaar na de opening is er een wedstrijd georganiseerd om een naam te verzinnen voor het gebouw.De naam “de Korenbloem” werd gekozen, de winnaar is onbekend. 
* De “String Stars”was ons huis orkest met als bas gitarist Pleun Kroos (onze 2 e voorzitter) maar ook Leen Huizer met de “Jumping Dynamites” waren onze muzikale gasten, Leen Huizer nu beter bekent als Lee Tower. 
* Fusie s.v. Oostendam met de j.c.W.H.V. kwam in 1973 tot stand. 
* s.v.Oostendam had ook een groot aandeel aan het brugje over de waal, deze werd op 30 juni 1973 geopend door de toenmalige burgemeesters dhr. Verplanke van Ridderkerk en  dhr. de Ridder van H.I.Ambacht.De organisatie van de opening was georganiseerd door S.v Oostendam en muziekvereniging Sandido uit H.I. Ambacht. 
* De uitbreiding van de Korenbloem kwam in de jaren 70 tot stand.Wederom een Prefab betonnen gebouw van v.v. Fluks uit Dordrecht ook voor 1 gulden over genomen, ook zelf gedemonteerd en opgebouwd en de uitbreiding was een feit op.De Korenbloem werd heropend door de toenmalige burgemeester van Ridderkerk dhr.Verplanke en …. het voetbal idool Willem van Hanegem op zaterdag 7 december 1974. 
* In 1975 is de speeltuin een openbare speeltuin geworden, dus wordt nu geheel onderhouden etc.door Gemeente Ridderkerk. 
* De kampweek voor de jeugd is ontstaan in de begin jaren 70’ door een gemeenschappelijke kampweek die georganiseerd werd door de Ridderkerkse speeltuincentrale.Na dit jaar heeft Piet van ’t Hof zelf de touwtjes in handen genomen en de kampweek was niet meer weg te denken in onze vereniging.  
* Vanaf +/- 1970 zijn de bingo ballen gaan rollen,de Kampweek commissie er mee begonnen,overgegaan naar O.N.A comité,daarna door een roulatie van clubs onderdelen en hieruit is overgegaan naar in een Bingo commissie zgn. de groep daan. 
* In de jaren +/- 1975 is de Damesgym ontstaan door de oprichter van onze vereniging Sjaak Oostdijck,heden o.l.v. Ria Bakker. 
* De ouderensoos “Wij Houden Vol”is begonnen in 1975, de dames Tiny Spruit en Trix de Koning zijn de oprichtsters,heden o.l.v Sjaan Hofland. 
* In 1976 was Thys Spruit de aangever om eens per jaar een fietsdag te organiseren, daarna het stokje door gegeven aan Mels de Vroed en Wim Westbroek en nu wordt het door het O.N.A. –Team georganiseerd. 
* Via de organisatie van bingo avonden is in 1978 het O.N.A-Team opgericht, de betekenis staat voor Ontspanning Na Arbeid en nog steeds o.l.v. Jo de Vroed in de huidige formatie, met in het verleden hier en daar een kleine aanpassing.
* Rond het jaar 1980 is een Toneelclub begonnen, een enkel jaar later onder de naam “Tot ons Genoegen”. De meeste jaren onder leiding van Mels de Vroed.Jammer genoeg in 2009 is de toneel club opgeheven. 
* Het Senioren weekend is ontstaan door uit het Kampweek van de jeugd, in 1987 was de eerste keer, vanaf 1991 t/m 1998 was er geen animo meer maar vanaf 1999 is er veel plezier met deze weekenden. De organisatie was in handen van Piet van ’t Hof ,Jennie Westbroek en Nel hoogvliet, heden door Jo de Vroed en Jennie Westbroek. 
* Cees de vroed had het idee om in 1988 een dart afdeling te beginnen en dacht dat het wel gauw over zou zijn, maar nee hoor tot op heden gloort de dartclub”The Tripple”nog steeds,o.l.v. Cees . 
* Het Wandel gedeelte al eerder omschreven heeft een vervolg gekregen vanaf 1990 tot heden onder de vlag van Jaap van Beek. 
* 55 bestaan van Ridderkerk werd groots gevierd met een belangrijke rol bij de Opening Act voor s.v  Oostendam op 31 mei 1996.Uitgedost in de kledij uit de jaren van toen, inclusief een bezoek bij Het Huys ten Donck met een ontvangst door Jonker Groeninx van Zoelen. 
* Jo de Vroed  geridderd, benoemd in de ORDE VAN ORANJE-NASSAU op de receptie van het 50 jarig bestaan, vrijdagavond 7 september 2001 voor het vele werk voor onze vereniging. In zijn toespraak van Jo bedankte hij alle fijne medewerkers om hem heen, want in je eentje lukt dit ook nooit, dus het lintje is voor ons allen. 
* Oprichting koor de Damzangers op 19 september 2002, door Joop en Gon van Gemerden,heden o.l.v. Heleen Joppe. 
* Ook een expositie van onze vereniging in de Oudheid kamer van Ridderkerk van 28 oktober t/m 1 december 2002, een expositie door velen bezocht.De opening op zaterdag 28 oktober 2002 werd verricht door Piet van ‘t Hof. 
* Op zaterdag 30 april 2004 werd het beeld “Zomeravond”onthuld welke staat in het plantsoen hoek Tarwe/ Rogge straat.Op ons 50 jarig bestaan in 2001het beeld symbolisch overhandigt als cadeau van gemeente Ridderkerk aan ons, door de toenmalige Burgemeester Waayer.
De onthulling werd verricht door o.a. Cees de koning.                                                            

Overzicht voorzitters Speeltuinvereniging Oostendam.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dhr. P.J. de Vormer.              13-08-1951  t/m  21-09-1953.
Dhr.L. Nugteren.                    21-09-1953  t/m  10-10-1954.
Dhr. I.J.Oostdijck.                 10-10-1954  t/m  27-02-1968.
Dhr. Tientjes.                         27-02-1968  t/m  26-08-1968.
Dhr. H.Tiemens.                    26-08-1968  t/m  05-04-1970.
Dhr. Tempelaar.                     05-04-1970  t/m  21-01-1973.
Dhr. P van ,t Hof.                  21-01-1973  t/m  09-04-1981. **
Dhr. J. van Beek.                   09-04-1981  t/m  21-11-1997.
Dhr. J.C. de Vroed.                21-11-1997  t/m      heden.

 **.Dhr P van ‘t Hof was vanaf 1955 voorzitter van j.c W.H.V. en is via de fusie in 1973 overgegaan als voorzitter van s.v. Oostendam.  
*Hier stopt de historie en willen afsluiten met een gedicht van de secretaris,die de notulen heeft gemaakt van de eerste ledenvergadering op 11 februari 1952.

 “Dan reiken w’ elkander als broeder de hand dan is er geen sprake van rang of stand, van ouder of jonger,van arm of rijk, in’t werk van de speeltuin zijn we allen gelijk”  

Éérste opmaak;                    1991.
Aangepast;                           2001.
Uitgebreid en aangepast;     2012.

Door;      
Jo de Vroed.

gallery/5822_571289536267422_1225556795_n
gallery/994766_571289569600752_1386029151_n
gallery/999268_571289522934090_1688718924_n
gallery/1001645_571292046267171_384091548_n
gallery/1002815_571289532934089_2106516416_n
gallery/1011713_571291959600513_1821072437_n
gallery/1016107_571292036267172_1833225851_n