DE HISTORIE VAN SV OOSTENDAM:

*Oprichtingsvergadering is gehouden op maandag 13 augustus 1951 ten huize van de fam. I.J.  Oostdijck.

*De eerste voorzitter was dhr. J.P. de Vormer, de eerste secretaris dhr. I.J.Oostdijck, de eerste penningmeester, dhr.A .Stam.

*De contributie werd vastgesteld op 10 cent per week en wekelijks opgehaald.

*De vereniging is met 126 leden(gezinnen) begonnen, allemaal Oostendammers.

*Op 1 november 1951 is een stuk grond toegewezen door gemeente Ridderkerk, deze grond was van boer Hoek.

*Subsidie van gemeente Ridderkerk was 275 gulden om zelf het terrein in orde te maken om er een speeltuin van te maken.

*Dit terrein was gelegen waar nu de boekweitstraat is, na inrichting geopend op 24 mei 1952 door de  toenmalige Burgemeester dhr. Nieuwenhuizen, en mej. Adrie van Beek.

*Op de speeltuin is er een clubgebouw gebouwd ( allemaal van sloopmaterialen en de vloer van betontegels 30x30) deze werd op 20 juni 1953 geopend door loco burgemeester dhr van Splunder en Nelly van ‘t Hof,die een versierde sleutel overhandigde.

*Ter gelegenheid van deze opening heeft Piet van ‘t Hof een gedicht voorgelezen namens de jongensgroep en Annie van Loon maakte haar debuut met een optreden met haar accordeon.

*Op 2 november 1953 is er een wandelclub opgericht onder de naam W.S.V. Oostendam, die tal van prijzen hebben gewonnen en behoorde in de top van wandelverenigingen. Voor de jeugd was er ook wandelclub maar deze onder de vlag van s.v.Oostendam en ook met veel succes.

*In 1955 is er een jongensclub opgericht van uit de zandbak, de naam werd; j.c.W.H.V. ( wij houden vol) waarvan nu nog enkele personen in de vereniging nog een belangrijke rol spelen o.a. de huidige voorzitter.

Deze club had zelfs een eigen clubblad “The Rising Hope” en richten zelfs nog een eigen leesbibliotheek op van +/- 500 boeken. Deze club is een belangrijke schakel van de vereniging geworden.

*In 1958 werd er een T.V. toestel gekocht ( op de reutel) en inwoners van Oostendam konden T.V komen kijken in het clubgebouw voor een enkele cent entree. Het topprogramma was toen ”Dorus” en op deze avonden altijd volledig uitverkocht.

*In verband met nieuwbouw in Oostendam, werd het speeltuinterrein verplaatst naar de huidige plaats, dit geschiede in 1962.      

*Tijdens deze verhuizing was er geen clubgebouw, de eerste tijd is er gebruik gemaakt van een lege woning aan de Pruimendijk en later is er voor nood een bouwkeet neergezet . Ook hier de T.V. dus kijk plezier, de entree inkomsten werd niet vergeten.

*In een paar jaar tijd is er een nieuw clubgebouw geplaatst. Een oude prefab betonnen kleuterschool uit Bolnes, zelf gedemonteerd en opgebouwd. De aankoop kosten was 1 gulden.

De opening op zaterdag 3 juli 1965 door de toenmalige Burgemeester dhr. Verhoeven.  Een enkel jaar na de opening is er een wedstrijd georganiseerd om een naam te verzinnen voor het gebouw. De naam “de Korenbloem” werd gekozen, de winnares was Sjanie Huizer.

*De “String Stars”was ons huis orkest met als bas gitarist Pleun Kroos (was 2 e voorzitter) maar ook Leen Huizer met de “Jumping Dynamites” waren onze muzikale gasten, Leen Huizer nu beter bekent als Lee Tower.

*Fusie S.v. Oostendam met de j.c.W.H.V. kwam in 1973 tot stand.

*S.v.Oostendam had ook een groot aandeel aan het brugje over de waal, deze werd op 30 juni 1973 geopend door de toenmalige Burgemeesters dhr. Verplanken van Ridderkerk en dhr. de Ridder van H.I.Ambacht.De organisatie van de opening was georganiseerd door S.v Oostendam en muziekvereniging Sandido uit H.I. Ambacht.

*De uitbreiding van de Korenbloem kwam in de jaren ‘70 tot stand. Wederom een prefab betonnen gebouw van v.v. Fluks uit Dordrecht ook voor 1 gulden over genomen, zelf gedemonteerd en opgebouwd en de uitbreiding was een feit . De Korenbloem werd heropend door de toenmalige Burgemeester van Ridderkerk dhr.Verplanken en het voetbal idool van toen ,Willem van Hanegem op zaterdag 7 december 1974.

*In 1975 is de speeltuin een openbare speeltuin geworden, dus wordt nu geheel onderhouden etc.door Gemeente Ridderkerk.

*De kampweek voor de jeugd is ontstaan in de eind jaren ‘60 door een gemeenschappelijke kampweek, die georganiseerd werd door de Ridderkerkse Speeltuincentrale.Na twee keer heeft Piet van ’t Hof zelf de touwtjes in handen genomen en de kampweek-Oostendam was niet meer weg te denken in onze vereniging. Gestopt na +/- kampweken en enkele jaren later het stokje overgenomen dor Johan van t’Hof met zijn vrienden, bekenden van Sv  Oostendam

De kampweek is jammer genoeg in ± 2005 opgeheven.

*Vanaf +/- 1970 zijn de bingo ballen gaan rollen,de kampweek commissie er mee begonnen,overgegaan naar O.N.A comité,daarna door een roulatie van clubs onderdelen en hieruit is overgegaan naar in een bingo commissie zgn. de groep Daan.

*In de jaren +/- 1975 is de Damesgym ontstaan door de oprichter van onze vereniging  Sjaak Oostdijck, heden o.l.v. Ria Bakker.

*De ouderensoos “Wij Houden Vol”is begonnen in 1975, de dames Tiny Spruit en Trix de Koning zijn de oprichtsters, heden o.l.v  Sjaan Hofland.

 * In 1976 was Thys Spruit de aangever om eens per jaar een fietsdag te organiseren, daarna het stokje door gegeven aan Mels de Vroed en Wim Westbroek en nu wordt het door het O.N.A. –Team georganiseerd.

*Via de organisatie van bingo avonden is in 1978 het O.N.A-Team opgericht, de betekenis staat voor ; Ontspanning Na Arbeid en nog steeds o.l.v. Jo de Vroed in de huidige formatie, met in het verleden hier en daar een kleine aanpassing, maar in 2014/2019 uitgebreid met 4 personen!

*Rond het jaar 1980 is een toneelclub begonnen, een enkel jaar later onder de naam “Tot ons Genoegen”. De meeste jaren onder leiding van Mels de Vroed.Jammer genoeg in 2009 is de toneel club opgeheven.

* Het senioren weekend is ontstaan door uit de kampweek van de jeugd, in 1987 was de eerste keer, vanaf 1991 t/m 1998 was er geen animo meer maar vanaf 1999 is er veel plezier met deze weekenden. De organisatie was in handen van Piet van ’t Hof ,Jennie Westbroek en Nel Hoogvliet, aangevuld met Wim Westbroek en Coby en Jo de Vroed. In 2014 overgegaan in seniorenmidweek en comité aangevuld met Daan en Gerrie de Graaff . Vanaf ± 2019 bestaat comité uit; Daan en Gerrie de Graaff, Joke Kleijnendorst en Jo de Vroed.

*Darts; Cees de Vroed had het idee om in 1988 een dart afdeling te beginnen en dacht dat het wel gauw over zou zijn, maar nee hoor tot op heden gloort de Dartclub”The Tripple”   Na het plotselinge overlijden van Cees op 21 december 2013 is de leiding in handen van Ron Kars. En vanaf Mei 2020 o.l.v Donny den Exter.

* Het Wandel gedeelte al eerder omschreven heeft een vervolg gekregen vanaf 1990 tot  September 2018 onder de vlag van Jaap van Beek. Na overlijden van Jaap in 2018,is  de leiding over genomen door Lianne van Zitteren en Arie de Haan.

* De Grolse Hofzangers; voor het eerst ontmoet in juni 1990 in Lichtenvoorde tijdens een familie uitje van Fam. M de Vroed.De allereerste optrede was op 21 september 1991.Nu niet meer weg te denken aan de contacten die er nog steeds zijn, maar niet zo intens als de eerste 25 jaar.

*550 jaar bestaan van Ridderkerk werd groots gevierd met een belangrijke rol bij de opening act voor S.v  Oostendam op 31 mei 1996.Uitgedost in de kledij uit de jaren van toen, inclusief een bezoek bij Het Huys ten Donck met een ontvangst door Jonker Groeninx van Zoelen.

*Live op de televisie bij RTL4 op 5 december 1999 om mee te doen met de Sponsorbingo en de mogelijkheid om een grote prijs te winnen voor het 50 jarig jubileum. Pleun Kroos en Teuny Stolk waren de kandidaten en wonnen totaal,met een extraatje er bij omdat het Sint-Nicolaasavond was, een bedrag van totaal 5000,00 gulden.

* Jo de Vroed  geridderd, benoemd tot LID in de ORDE VAN ORANJE-NASSAU op de receptie van het 50 jarig bestaan, vrijdagavond 7 september 2001door Burgemeester Waaijer voor het vele werk voor onze vereniging. In toespraak van Jo bedankte hij alle fijne medewerkers om hem heen, want in je eentje lukt dit ook nooit, dus het lintje is voor ons allen.

* Oprichting koor de Damzangers op 19 september 2002, door Joop en Gon van Gemerden.

Heden o.l.v en contactpersoon, Daan de Graaff.

*Ook een expositie van onze vereniging in de Oudheid kamer van Ridderkerk in de maand november 2002, deze werd door vele bezocht.De opening was op zaterdagmiddag  2 november en werd verricht door Piet van ‘t Hof.

*Op zaterdag 30 april 2004 werd het beeld “Zomeravond”onthuld welke staat in het plantsoen hoek Tarwe/ Rogge straat. Voor ons 50 jarig bestaan in 2001werd dit beeld symbolisch overhandigt als cadeau van gemeente Ridderkerk, door de toenmalige Burgemeester Waayer. De onthulling verricht door o.a. Cees de Koning.

*Nieuw onderdeel; Fotografie Club Oostendam, opgericht op 24 maart 2015  door Arald Plaisier en Wendelien van der Vliet-van Loon. Heden is de contact persoon Ron Westbroek.

* Nieuw onderdeel ; Activiteitenclub “ Onder de Pannen” Sv. Oostendam. opgericht 11-10-2017 door een groepje personen uit de senioren midweek groep Oostendam . Het Comité /contactpersoon  is o.l.v. Joke Kleijnendorst.

                                                                        

Overzicht voorzitters Speeltuinvereniging Oostendam.

Dhr. P.J. de Vormer.            13-08-1951  t/m  21-09-1953.

Dhr.L. Nugteren.                  21-09-1953  t/m  10-10-1954.

Dhr. I.J.Oostdijck.                10-10-1954  t/m  27-02-1968.

Dhr. Tientjes.                        07-02-1968  t/m  26-08-1968.

Dhr. H.Tiemens.                   26-08-1968  t/m  05-04-1970.

Dhr. Tempelaar.                    05-04-1970  t/m  21-01-1973.

Dhr. P van ,t Hof.                  21-01-1973  t/m  09-04-1981. **

Dhr. J. van Beek.                   09-04-1981  t/m  21-11-1997.

Dhr. J.C. de Vroed.                21-11-1997  t/m      heden.

**.Dhr. P van ‘t Hof was vanaf 1955 voorzitter van j.c W.H.V. en is via de fusie in 1973 overgegaan als voorzitter van s.v. Oostendam.

 

NB. Vele genoemde medewerkers zijn jammer genoeg ons ontvallen. Onze herinneringen blijven in onze gedachte ,wat zij allen hebben betekend voor Speeltuinvereniging Oostendam. Zonder hen had het niet gekunnen.

*Hier stopt de historie en sluiten af met een gedicht van de secretaris, die de notulen heeft gemaakt van de eerste ledenvergadering op 11 februari 1952.

 

“Dan reiken w’ elkander als broeder de hand

dan is er geen sprake van rang of stand,

van ouder of jonger,van arm of rijk,

in’t werk van de speeltuin zijn we allen gelijk”

 

Jo de Vroed