Wandelsport Oostendam.     

 

Voor wie:
vanaf 16 jaar, ben je jonger dan onder begeleiding.

Door wie: 
Arie de Haan (wandelmeester)

Wanneer: 
Zie wandelprogramma

Kosten /contributie:
Wandelclub € 25,= per jaar.
Basiscontributie speeltuinvereniging  €20, per jaar en 65+ ers  €12,50  

Contact / informatie: 
Alice van Toorn (secretaresse)
tel. 078- 6817125 
Arie de Haan 06-12027120
 

Nadere informatie:
Bij wandelsport Oostendam ben je veelal  in beweging. Van allerlei kanten en natuurlijk de doktoren voorop  roept  iedereen om vooral als je wat ouder wordt in beweging te blijven. Naast de grote (wandel)liefde, die al jarenlang stand houdt, vroeger en nu, namelijk het meedoen aan werelds grootste wandelevenement doet zij ook nog andere (wandel)activiteiten, zoals de wandeldag, verder de Avond Wandel Vierdaagse in Hendrik-Ido-Ambacht. Dus er is altijd wel een mogelijkheid waar u zich kunt aansluiten. Meewandelen kan altijd en dat vindt plaats op de zaterdag. We hebben een wandelschema voor de Vierdaagse Nijmegen. Dit wandelschema, dat het hele jaar door loopt hoef je niet per se te gebruiken om voor Nijmegen te oefenen,  je kunt ook van de ruim 30 georganiseerde wandeltochten die wij lopen er zeker zo’n  dikke 20 meedoen, waarvan de wandelafstanden 15 en 20 km. Bij de wandelafdeling zijn een viertal door de KWBN benoemde, dus gekwalificeerde  wandelbegeleiders, die u op een goede manier kunnen begeleiden. Onze wandelmeester Arie de Haan, die bij de Vierdaagse Nijmegen beroemd is geworden om het hele lage uitvalpercentage van de Oostendamse club. Dat is gemiddeld door de jaren heen 1 % terwijl het landelijk gemiddelde ligt tussen de 7 en 9 %. 

Clubdetails:

1. Wandeldag zie ook het landelijk wandelprogramma.

Sinds jaar en dag organiseert wandelsport Oostendam de wandeldag. Dit jaar voor het eerst de laatste zaterdag in maart. De afstanden zijn 10-15-20-30 km. Starttijden zijn 20-30 km 08.00-09.00 uur, 10-15 km 08.00 - 11.00 uur, Begin en eindpunt is het clubgebouw van de speeltuinvereniging ”Oostendam”, adres Tarwestraat 34a, 2989 AW  Oostendam, gemeente Ridderkerk. Info: Alice van Toorn tel. 078 – 6817125 of Arie de Haan 06-12027120
 

2. Vierdaagse Nijmegen. 

Sinds 1991, toen de speeltuinvereniging ”Oostendam haar 40-jarig bestaan vierde, is de wandeltak van de speeltuinvereniging voor de 2e generatie (de 1e generatie liep in de jaren 50 al de Vierdaagse) voor de 1e maal met 16 wandelaars naar Nijmegen gegaan. Nu lopen er zo’n 50 wandelaars wereld grootste wandelmars. Oefenwandeltochten zijn op zaterdag. We gaan dan naar andere wandelverenigingen, die elk jaar een eigen wandeltocht organiseren. Voor degenen, die het ook de wandeluitdaging willen aangaan met wel of niet naar Nijmegen: van harte welkom. Info: Alice van Toorn, tel. 078-6817125 of  Arie de Haan 06-12027120                                                                        

3. Nieuwe wandelactiviteiten.

Op maandagavond wordt er een uurtje gewandeld vanuit Wandelfit. Start 19.00 uur tot 20.00 uur bij de Ridderhal.

Deelnemen en lid worden:
Als je met wandelsport Oostendam mee wil gaan wandelen kost u dat per jaaR € 25,=  Verder komen daar als we elders gaan wandelen de kosten van deelname aan de georganiseerde wandeltochten bij. Naast deze kosten/contributie voor de wandelclub is er ook een jaarlijkse basiscontributie voor het lidmaatschap van de speeltuinvereniging (speeltuinvereniging Oostendam). Het lidmaatschap kost per gezin  €20,= en 65+ ers de helft hiervan is €12,50. Voor deelname en lid worden kunt u terecht bij onze secretaresse Alice van Toorn, tel. 078- 6817125.